Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2017/65-66

Vyšlo: 1.4.2018
editorial
texty

Michal Synek, Dana Hradcová, Dita Jahodová, Radek Carboch

O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

Kateřina Horská

V šamanském stavu vědomí: Technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak

Kateřina Sidiropulu Janků

Poetizace v současných sociálních vědách a dějích: Když svět drží pohromadě

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Marie Heřmanová

Jeden den reportérem: Role dobrovolníků v mediální reprezentaci „uprchlické krize“

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 1] [plný text]

do oka

Jan Tesárek

Hra o duši: O autoetnografii ve výzkumu čarodějnictví

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Barbora Spalová

Chotěbořské atoly: Zpráva z 19. pracovní konference časopisu Biograf 23. – 25. 6. 2017

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Zdeněk Konopásek

Rozpaky nad inovacemi : ATLAS.ti, verze osmá

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 1] [plný text]

Vojtěch Kaše

Hledání biologických základů lidské kognice

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Luděk Jirka

Jak se mění výzkumy etnicity

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]