Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Revoluce v péči a pečující revoluce Piepzny-Samarasinhy

Anna Fontánová

Revolution in care and caring revolution of Piepzna-Samarasinha

In her collection of essays, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, writer and longtime disability justice activist and performance artist, explores realities and politics of disability justice movement. Rooted in concepts of intersectionality and based on her experience as an activist, she formulates a radically new program of care that centers on grassroots organizing, mutual help, and respect.

Klíčová slova:

disability justice; care work; intersectionality; activism; collective care; disability justice movement.

Recenze:

PIEPZNA-SAMARASINHA, L.L. (2018): Care work: Dreaming disability justice. Vancouver: Arsenal Pulp Press. 225 stran. ISBN 978-1-55152-738-3

Témata Biografu:

Péče a údržba

Citujte jako:

FONTÁNOVÁ, J. (2022): Revoluce v péči a pečující revoluce Piepzny-Samarasinhy. Biograf (75-76): 10 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1106 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]