Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Feministická etika starostlivosti ako východisko pre starostlivé skúmanie starostlivosti

Adriana Jesenková

Feminist ethics of care as a starting point for careful research of care

Care is part of our personal and social lives, whether we realise it or not. Its critical philosophical reflection began relatively recently with the formation of the feminist ethics of care in the 1980s. It was Joan Tronto’s work that explicitly justified why care must be conceptualised not only as a moral value but also as a political value (1993), and why care as a democratic practice must become a key part of the political agenda of contemporary democracies (2013). Indeed, care and related activities and values, such as protection and development, are finding more and more space in the discourses of public policies and their actors – in the dictionaries of leaders, managers, and politicians. However, the question is what kind of care they talk about, what are the conceptual and normative assumptions and frameworks on which they are based, and what does this mean for the creation of public care policies in various areas of society, be it education and upbringing, health care, social services, care for the environment or for the preservation, development, and improvement of democratic institutions. And, how the conceptualisation of care and related concepts in public discourses influences the practice of care that we are confronted with in the social reality, which we implement ourselves and in which we participate. In the first part of her text, the author outlines the ethics of care as a set of ideas and approaches that grew out of empirical experience with care and its theoretical reflection. In the second part, she clarifies the moral and political theory of care as formulated by Joan Tronto (1990, 1993, 2013) to show how the concepts of integrity of good care practice and the concept of democratic care practice represent useful and inspiring tools for research, understanding, evaluation, and transformation of conceptualisation of current care practices in the various areas of life. Finally, the author focuses her attention on the possibilities of careful research of care.

Klíčová slova:

feminist ethics of care; Joan Tronto; moral and political theory of care; democratic practice of care; research of care.

Témata Biografu:

Péče a údržba

Citujte jako:

JESENKOVÁ, A. (2022): Feministická etika starostlivosti ako východisko pre starostlivé skúmanie starostlivosti. Biograf (75-76): 41 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1096 [naposledy navštíveno 27. 05. 2024]

Poděkování:

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]