Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Kolečka v soukolí ne tak dobré péče

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Cogs in the wheel of a not-so-good care

The paper reflects on the research presented in the article ‘A proper place? Practice of everyday and building maintenance in a “home for persons with health impairments”’. This text by Michal Synek, Dana Hradcová, and Radek Carboch has crucial implications for understanding of how residential social services in the Czech Republic operate and how the idea of what constitutes proper care is constructed. In this reflection, the polarisation between employees and clients, described in the paper, is questioned, and a critical evaluation of the means through which the employees of the residential institutions reshape their world is called for.

Klíčová slova:

care; power; residential institution; resistance.

Navazuje na:

SYNEK, M. / HRADCOVÁ, D. / CARBOCH, R. (2022): Vlastní místo? Každodennost a údržba budovy v „domově pro osoby se zdravotním postižením“. Biograf (75-76): 67 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1099

Témata Biografu:

Každodennost a obyčejnost; Medicína a zdraví; Politika, moc a ovládání; Péče a údržba

Citujte jako:

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (2022): Kolečka v soukolí ne tak dobré péče. Biograf (75-76): 7 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1100 [naposledy navštíveno 20. 07. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]