Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

„Tak musí být ta rovnováha ve vesmíru“: O přátelství v kvalitativním výzkumu

Hana Porkertová

There must be balance in the universe: Friendship and qualitative research

Drawing on interviews and ethnographic research that grew into a deeper relationship with some of the communication partners, the article discusses interweaving of qualitative research and friendship. Making close friends while doing research is still rather uncommon and most methodological books advice to keep researchers and research participants demarcated, with clearly defined roles. In contrast, this article shows research as created in mutual heterogeneous connections of diverse elements, in which there are no clear borderlines not only between subjects and objects of study, but also between ‘friend’, ‘learner’, or ‘researcher’. At the same time, the article addresses the pitfalls associated with the intertwining of research and friendship. Rather than offering clear advice, it explores questions that researchers befriending their communication partners face.

Klíčová slova:

friendship; ethnography; research ethics; qualitative inquiry

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Etické a právní otázky výzkumu

Citujte jako:

PORKERTOVÁ, H. (2022): „Tak musí být ta rovnováha ve vesmíru“: O přátelství v kvalitativním výzkumu. Biograf (75-76): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 27. 05. 2024]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]