Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Vlastní místo? Každodennost a údržba budovy v „domově pro osoby se zdravotním postižením“

Dana Hradcová; Michal Synek; Radek Carboch

A proper place? Practice of everyday and building maintenance in a “home for persons with health impairments”

The residential Home F for people identified as ‘mentally impaired’ is a state within a state, with its own citizens, government, economy, and with its own rules, managerial procedures, and values. Like Goffman’s asylums (1961), it houses big number of inmates, providing for most of their basic needs. Out of the many ‘things’ which need to be taken care of to allow the Home F to function, we focus on the ‘building’, understood not as a physical structure, but as an emerging socio-material network. While at the first glance the ‘building’ seems to be a single phenomenon shared by all, it changes with the practices by which it is kept and used. We describe two sets of such maintenance activities – the practices of everyday life (de Certeau 1984), through which the so-called ‘service users’ appropriate their immediate living space, and the building maintenance, administering the whole institution. These two modes of using the Home F build on different strategies and experiences, acquired through different means. We ask how the maintenance/knowledge practices of the maintenance men equipped with the universal keys, CCTVs, and other high-tech devices relate to the experiences of the inhabitants eking out a living in a world of unalterable rules and barriers. Through exploring how practices typical of the two maintenance styles (Denise & Pontille 2017) influence, exploit and enable (or not) each other, we hope to shed some fresh empirical light on the tensions between ‘strategies of the strong’ and ‘tactics of the weak’ and between democratic and totalitarian institutions.

Klíčová slova:

tactics and strategies; proper place; matters of care; matters of politics; maintenance; ‘home for persons with health impairments’

Témata Biografu:

Každodennost a obyčejnost; Medicína a zdraví; Péče a údržba

Citujte jako:

SYNEK, M. / HRADCOVÁ, D. / CARBOCH, R. (2022): Vlastní místo? Každodennost a údržba budovy v „domově pro osoby se zdravotním postižením“. Biograf (75-76): 67 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1099 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

Poděkování:

Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR, 19-07724S/P404 „Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb“. Autoři a autorka textu děkují za plodné diskuse, bez nichž by tento text nevznikl, jak jeho hrdinům a hrdinkám – obyvatelům a správcům „domovů“, tak čtenářům a čtenářkám předchozích verzí, zejména pak Pavlu Baršovi, Petru Kubalovi, Monice Bosé a recenzentům/recenzentkám Biografu.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]