Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Když homo academicus pečuje

Kateřina Sidiropulu Janků

When homo academicus cares

The text elaborates on Adriana Jesenková’s contribution, which presents the ethics of care as a philosophical topic and a practical problem. First, I critically relate to the thesis that the ethics of care is an inherently democratising mechanism. I raise the question of the status of care in non-democratic political regimes, or, more generally, in conditions of disrupted social solidarity. This is followed by a brief discussion of the role of less visible actors of care, be it men or the natural and cultural environments of human societies. To the topic of caring research, I add some personal comments on the organisational limits of caring research at universities which adopt a neoliberal mode of operation. In this context, I draw readers’ attention to the potential of the universities’ mission statements to be applied to develop caring research as a mainstream practice of academic operation. Finally, I emphasise the importance of caring as an ethical principle and argue against its thorough monetarisation.

Klíčová slova:

ethics of care; crisis of social cohesion; marginalised care; participative action research (PAR); university mission statement.

Navazuje na:

JESENKOVÁ, A. (2022): Feministická etika starostlivosti ako východisko pre starostlivé skúmanie starostlivosti. Biograf (75-76): 41 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1096

Témata Biografu:

Vzdělávání a škola; Etické a právní otázky výzkumu; Péče a údržba

Citujte jako:

SIDIROPULU JANKŮ, K. (2022): Když homo academicus pečuje. Biograf (75-76): 39 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1101 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

Poděkování:

Tento text vznikl v rámci projektu „Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč“ (PID TL02000409), který v letech 2019–2022 řeší ČVUT, MU a Neogenia s.r.o. se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]