Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Péče coby snaha udělat něco dobrého: Výzkum normativity v praktikách zdravotní péče a výzkumu

Jeannette Pols

Care as an attempt to do something good: Studying normativity in practices of health care and research

How to study care practices empirically as normative practices? In this text, I describe three shifts in relation to normativity in empirical research, away from pre-scriptive normativity that provides directives on what to do, as well as from the idea that one can describe the world as it is, thus separating norms from knowledge making. I locate the normativity of research in the active work of ‘re-scribing’ one’s object of research. The first normative shift shows that values are not only part of human motivations and strivings, but are also embedded in socio-material objects such as technologies, social norms, research methods, and regulations. The second shift describes the intimate intertwinement of creating knowledge and normativity in research through the use of methods and concepts that include some things and leave others out. The third normative shift asks how the practices studied can benefit from diligent research work. If one re-scribes practices as attempts to do something good, how might this benefit care practices themselves? In trying to answer this question, I will depict the work of doing good through research as a complex practice in itself.

Klíčová slova:

care practices; ethnography; intranormativity; re-scription; health care research.

Překlad:

Michal Synek

Témata Biografu:

Medicína a zdraví; Antropologie a etnografie; Péče a údržba

Citujte jako:

POLS, J. (2022): Péče coby snaha udělat něco dobrého: Výzkum normativity v praktikách zdravotní péče a výzkumu. Biograf (75-76): 49 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1097 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

Poděkování:

Text je překladem rané verze kapitoly nazvané „Care as an attempt to do something good“, připravované k vydání coby součást sborníku Traces of care, editovaného Lauren Cubellis a Rebeccou Lester (Cubellis & Lester: forthcoming). Překladatel děkuje autorce a nakladateli za laskavé svolení a pomoc s překladem.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]