Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Plný text

Básně

Jan Paleček

Rok 2022, číslo 75-76
Vyšlo 19.7.2023

[plný text - verze pro tisk ]
[plný text - paginované pdf ]

Citujte jako:

PALEČEK, J. (2022): Básně. Biograf (75-76): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 27. 05. 24]

Listopad


Nemží.

Ale jako by mžít mělo.

A tvoje křehké tělo

padá strání.


Nad Mží

stoupají svahem

těla dvou laní,

jako by lehce žít se smělo.


Tvůj pád a jejich stoupání…

Kdo tě, Jáchyme, ochrání?


25. 11. 2019

Arytmie


V mé hrudi sevřené srdce se tluče:

překotné údery, tísnivé odmlky, splašený zvon.

Co vlastně chce, jak chce být velké

moje srdce, v hrudi vměstnané?

A co když pukne?

Pak tvoje srdce zůstane

bez mojí ruky tišící shon

sto dvaceti úderů za minutu

těsně po zápase, v němž nevyhráváš.

Jáchyme!

Moje arytmie v rytmu tvojí epilepsie.

Naše arytmy – noční dary tmy.


31. 1. 2019

Ranní modlitba


Roura od kamen,

výklenek ve zdi,

ráno a šero a zvon.

Prosba o modlitbu

za ženu, již neznám –

modlím se pro ni. Zná ji On.


O té ženě nevím víc, než že žije za mořem, je jí osmdesát sedm let a právě onemocněla.

Prosím, řekni malou modlitbu, napsala mi její dcera. Svítá, jsem taky lazar, modlím se na loži.

A když už jsem v tom, rovnou tam přišoupnu jednu za Jáchyma! Bože, opatruj ho, je tak křehkej. Při vší divokosti tak křehkej.

Můj křehkej, divokej, autistickej syn Jáchym leží klidně na protější posteli, jednu nohu vystrčenou. Pomalu s ní krouží. Jsme dva s horečkou v domácím lazaretu. Vystrčím svoji nohu a dělám zprvu stejné, pak trochu jiné pohyby. Zdá se mi to, nebo je po mně svojí nohou taky opakuje? Jáchyme, to je úplnej tělocvik, šeptám. Tichá slova se pomalu šinou prostorem, sem tam udělají kotoul… Žádná odpověď. Jáchym neumí mluvit.

Slyšíš má slova? A jestli ano, jak jim rozumí tvá nepostižitelná mysl? Co se s těmi slovy dál děje? Způsobují něco? … Žádná odpověď.

Ptám se i tebe, Pane.

Na to samé.


15. 7. 2016

Jan Paleček

Působiště: Centrum pro teoretická studia

E-mail: janpalecek@centrum.cz

Narozen: 1970

Jan Paleček vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie. Po většinu profesního života se pohybuje v oblasti sociálních služeb a pomáhajících profesí, tématům spojeným s touto oblastí se věnuje i výzkumně. V současné době působí hlavně jako supervizor a lektor.
[Aktualizováno: 23. 3. 2023]

Publikování tohoto textu kdekoli jinde je možné pouze se souhlasem editora Biografu.

Diskuze

Chcete-li k textu diskutovat, musíte se napřed přihlásit


Vložit příspěvek: