Vložit nový záznam

Vložit záznam do nástěnky může momentálně kdokoli a to přes formulář - zde.

Časové období

Aby se zobrazily nějaké záznamy musíte z této nabídky zvolit časové období:

Typ záznamu

Zvolte ze seznamu typ oznámení, který vás zajímá (lze zaškrtnout i více čtverečků):

Všechny sekce
Pouze sekce:
   akce
   zdroje
   ohlasy čtenářů
   inzerce
Zajímavé odkazy
Oznámení redakce

Počet záznamů:

Nástěnka

Zde jste na nástěnce Biografu.

V této sekci si především můžete prohlížet veškeré záznamy, které se dostaly na Nástěnku: informace o konferencích, seminářích, přednáškách, kursech, odborných časopisech, zajímavých knihách, bibliografických databázích apod.; najdete tu také tematicky odpovídající inzerci (např. o výzkumných službách), archiv oznámení redakce a čtenářských ohlasů. Krátké verze nejnovějších oznámení se objevují také na všech ostatních stránkách webu Biografu v šedých postranních pruzích. Z Nástěnky ovšem můžete také sami nové záznamy přidávat a dále je upravovat či mazat (upravovat a mazat můžete samozřejmě jenom ty záznamy, které jste sami vytvořili - každý záznam je chráněný heslem). Redakce si ovšem vyhrazuje právo odstranit takové záznamy, které se prohřešují proti dobrým mravům nebo které se nijak nevztahují k zaměření časopisu (na kvalitativní výzkum v sociálních vědách).

Jak prohlížet archiv záznamů? V levém pruhu napřed zatrhněte, jaký typ záznamů chcete prohlížet - zda Oznámení redakce nebo Zajímavé odkazy (což jsou sekce spravované výhradně redakcí), anebo nějakou sekci oznámení, kterými na Nástěnku může přispívat každý (akce, zdroje, ohlasy, inzerce) - můžete vybrat i více takových sekcí najednou. Jakmile pak zvolíte časové období, tedy jak stará oznámení chcete prohlížet, v hlavním okně se zobrazí příslušný seznam.

Jak přidávat nové záznamy? Klikněte na odkaz v pravém šedém pruhu nahoře. Ve formuláři, který se otevře, zvolíte typ oznámení a jazyk(y), ve kterých chcete oznámení vyplnit - každé oznámení lze vyplnit buď jenom česky/slovensky, jenom anglicky a nebo oboujazyčně, tedy česky/slovensky a zároveň anglicky. Pouze ta oznámení, která jsou vyplněna (také) v angličtině, se budou zobrazovat v anglické verzi stránek Biografu. V české verzi se zobrazují všechna oznámení, jsou-li oboujazyčná, tak přednostně v češtině/slovenštině. Když vyplníte pole formuláře, zadáte svoje heslo a odkliknete. Tím jste záznam vložili na Nástěnku. Pokud chcete "svůj" záznam upravit či odebrat, klikněte na odkaz Upravit u příslušného záznamu v seznamu na Nástěnce. Budete dotázáni na Vaše uživatelské heslo a pokud ho správně vyplníte, otevře se Vám na obrazovce formulář pro úpravu záznamu. Jeho součástí je i tlačítko pro odstranění záznamu z Nástěnky.

Máte-li jakékoli nesnáze, obraťte se na redakci.