Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

O různých praxích a normativitách pečování

Dana Hradcová; Michal Synek; Monika Bosá

On different practices and normativities of caring

The main aim of the Biograf special issue on caring was to explore multiple relations between various caring practices and conceptualisations of care in moral philosophy and social sciences. The non-dualistic and agnostic spatial concept of ‘besides’, developed in the work of Eve Kosofsky Sedgwick, has been used to open up the conceptual space for imagining different relations between practice and theory of care and their related normativities. The authors who have come together on the pages of this special issue use different theoretical frameworks – ranging from ethics of care to empirical ethics and maintenance studies – and focus on a wide spectrum of everyday and professional practices, e.g. social and health care services, public administration, or academic and research work. And yet, despite methodological and conceptual differences and occasional polemics, their contributions seem to have at least two important things in common. First, they are interested in what happens when the object – human or non-human – of caring practice or research is taken seriously ‘on its own terms’ and when it is diligently re-scribed with its benefit in mind. And second, they acknowledge the multiplicity of the objects, subjects, and strategies of caring. Thus, in the rendering of our authors, care comes out as both transformative and multiple, offering powerful tools for ‘doing good’, while not legislating in advance what that ’good’ should be in various particular situations.

Klíčová slova:

ethics of care; care studies; maintenance studies; normativity; multiplicity; caring.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Péče a údržba

Citujte jako:

SYNEK, M. / HRADCOVÁ, D. / BOSÁ, M. (2022): O různých praxích a normativitách pečování (editorial). Biograf (75-76): 23 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1095 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]