Kontakt

Poštovní adresa:
Zdeněk Konopásek
(redakce časopisu Biograf)
Centrum pro teoretická studia při UK v Praze / AV ČR
Jilská 1
110 00 Praha 1

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Sloučení ročníků 2012 a 2013
Čísla Biografu z let 2012 a 2013 budou sloučeny do jednoho ročníku 2012-13 a časopis začne vycházet dvakrát ročně. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2014/60

Vyšlo: 29.12.2014
texty

Michal Synek, Radek Carboch

Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]

Yifat Gutman

Transkulturní paměť v konfliktu : Izraelsko-palestinská pravda a usmíření

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

tak i tak

Karel Čada

Když sociolog potká Druhého: Hra na třetího mezi skořápkami etnických vajec

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Irena Kašparová

O angažovaných a eurogadžovkách

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Kateřina Sidiropulu Janků

Společně běhat, tančit a vyhrát

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Pavel Barša

Hledání sdílené paměti

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

do oka

Roman Rakowski

Jamesonova hermeneutická metoda: Alegorie a dialektický kriticismus

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Ida Kaiserová

Zpráva z 16. pracovní konference Biografu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Michal Šimůnek

Interaktivní dokument a digitální etnografie: Zpráva ze světa nových technologií a inovativních přístupů v etnografii

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Martin Novák, Tereza Škubalová, Hana Tomicová, Kateřina Machovcová

Jak postavit výzkum na vztazích: Zpráva z prvního mezinárodního sympozia o vztahovém výzkumu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

recenze

Miroslav Tížik

Pseudorodina, pseudozamestnanie, pseudokultúrna výmena: O presvedčivosti fikcie

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Kateřina Machovcová

Rozporuplné partnerství vědy a výzkumu na univerzitách

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Otakar Šoltys

Dobíhání na startovní čáru

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]

Roman Rakowski

Kritická teorie v českém kritickém myšlení

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu] [plný text]