Kontakt

Poštovní adresa:
Zdeněk Konopásek
(redakce časopisu Biograf)
Centrum pro teoretická studia při UK v Praze / AV ČR
Jilská 1
110 00 Praha 1

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Sloučení ročníků 2012 a 2013
Čísla Biografu z let 2012 a 2013 budou sloučeny do jednoho ročníku 2012-13 a časopis začne vycházet dvakrát ročně. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2015/61

Vyšlo: 4.12.2015
texty

Marie Plojharová

Kontím, fáráš, lovíme : Dumpster diving a balancování na hranici mezi čistým a nečistým

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

Michal Lehečka

"Když nám tam chtěl hrát někdo cizí, tak sme ho třeba vykamenovali": Reflexe vtělené zkušenosti vyrůstání na sídlišti

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak

Pavel Říčan

Je třeba zahlédnout onu možnost a zkusit to

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Kateřina Lojdová

Alternativní svět freeganů

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Juraj Buzalka

Etnicita, pamäť a moc: Niekoľko poznámok k textu O leperiben

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

do oka

Jitka Skálová

Biografie života s HIV pozitivitou: Etická a metodologická dilemata kvalitativního výzkumu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Petr Matoušek

O improvizaci v etnografování a přesných notách pro čtenáře

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Lukáš Kotyk

Sociální práce na pomezí psychologie a kvalitativní sociologie

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Kateřina Machovcová

Nevšední pohled na všední dny akademických pracovníků

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]