Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2022/75

Starostlivosť v demokracii a starostlivá demokracie

Veronika Valkovičová

Caring in democracy and caring democracy

The monograph Care ethics, democratic citizenship and the state is a result of collective effort of scholars from various academic fields who employ the perspectives of feminist care ethics to the problems arising in different geographical locations and contexts. As they address recent issues of political theory, public policies, and bureaucratic organisations, the authors discuss the concept of democratic caring state and criticise neoliberalising tendencies of the current political systems. The book is divided into two parts: the first is dedicated to the political theory of care, while the second branches into the areas of education, migration or social services.

Klíčová slova:

care work; care ethics; democracy; political theory; justice.

Recenze:

URBAN, P. / WARD, L., eds. (2020): Care ethics, democratic citizenship and the state. London: Palgrave Macmillan. 318 stran. ISBN 978-3-030-41436-8.

Témata Biografu:

Péče a údržba

Citujte jako:

VALKOVIČOVÁ, V. (2022): Starostlivosť v demokracii a starostlivá demokracie. Biograf (75-76): 11 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1105 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]