Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Kauza Budil - webové stránky mapující a komentující případ prorektora ZČU v Plzni Ivo T. Budila

Zjara 2007 vypukl v Česku akademický skandál okolo prorektora ZČU v Plzni, Ivo T. Budila. Ten čelí několika násobnému podezření z plagiátu, tedy z nepřiznaného opisování či čerpání z jiných zdrojů. Protože jsme byli znepokojeni zlehčujícím tónem vyjádření činovníků plzeňské univerzity a protože se nám zdálo, že nikdo vlastně neusiluje o prošetření rozsahu podezřelých citačních praktik, rozhodli jsme se zřídit tento web. Budeme rádi, když se na dokumentování tohoto případu bude podílet širší odborná veřejnost. Za redakční tým, Zdeněk Konopásek

založeno: 25.6.2007 - Zdeněk Konopásek