Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2008/46

První mediální souboj prezidentských kandidátů v Čechách

Kateřina Černá

The first presidential duel in the Czech Republic

This paper observes the social relations in interaction, the negotiation of participant’s positions in dialogue. Through the communicative practices (e. g. category work, ascribing the roles, activities and stance setting) the speaker takes position and sets positions, which both need to be ratified from others. If the previous speaker has proposed the submissive position to the next one, the next speaker could change his position thanks to his own consequent communicative activities. The efficient communicative strategy seems to be the rejection of pre-given position and new self positioning (e.g. through reformulation of previous speech). The appropriate communicative activity to get supremacy over the discourse seems to be evaluation of previous speaker and his speech.

Klíčová slova:

communication studies; conversation analysis; discourse analysis; social psychology; authority; communicative practices

Témata Biografu:

Etnometodologie a konverzační analýza; Politika, moc a ovládání

Citujte jako:

ČERNÁ, K. (2008): První mediální souboj prezidentských kandidátů v Čechách. Biograf (46): 86 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v4601 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]