Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Pohled skeptika

Tomáš Petráň

The skeptic’s point of view

This paper reflects texts published in this issue of the journal, and poses the question: what is an “ethnographic film”? As a subfield of film practice, ethnographic film is burdened with the role of film as a cultural product: entertainment, possibly a piece of art. In case of documentary – information, journalism, propaganda. The key problem is to define the status of ethnographic film in the fields of cinematography and science, so that it can be institutionalized. To do this institutionalization, it is necessary to create an institutional background and develop a specific theoretical basis, the core of which lies neither in film studies nor in purely anthropological theory, but rather in an interdisciplinary field of cultural studies.

Klíčová slova:

ethnographic film; anthropology; showbusiness; theory.

Navazuje na:

BEŇUŠKOVÁ / JURISOVÁ. (2021): Slovenský etnografický film na hojdačke. Biograf, (73-74): DURŇAK, M. (2021): Aplikovaná vizuální antropologie jako katalyzátor sociálních procesů? Biograf, (73-74): HIRT, T. (2021): Teoretická úskalí etnografického filmu v kontextu (vizuální) antropologie a československého národopisu. Biograf, (73-74): ŠAVELKOVÁ, L. (2021): Interkulturní utváření antropologických filmů o indiánech ve středoevropském prostoru: Reflexe a prolínání reprezentací. Biograf, (73-74):

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

PETRÁŇ, T. (2021): Pohled skeptika Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 20. 07. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]