Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2016/63

Clafoutis jako složenina: Když se podaří, že věci drží pohromadě

Annemarie Mol

Překlad:

Michal Synek

Témata Biografu:

Každodennost a obyčejnost; Medicína a zdraví; Teorie sítí-aktérů

Citujte jako:

MOL, A. (2016): Clafoutis jako složenina: Když se podaří, že věci drží pohromadě. Biograf, (63-64): 28 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6307 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

Poděkování:

Tento text byl původně publikován nakladatelstvím Mattering Press (www.matteringpress.org) jako: MOL, A. (2016): Clafoutis as a Composite: On Hanging Together Felicitously. In: J. Law & E. Ruppert, eds. Modes of Knowing: Resources from the Baroque. Manchester: Mattering Press. Str. 242–65. Překladatel děkuje autorce a Zdeňkovi Konopáskovi za cenné komentáře a vyjasnění obtížných pasáží. Redakce děkuje autorce a nakladatelství za laskavé svolení k překladu a publikaci. / We thank the author and the publishing house for the kind permission with the translation and publication.

[diskuze k textu] [plný text]