Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2008/45

Cesta z amnézie? Evropeizace a uznání romské minulosti a přítomnosti

Huub Van Baar

The way out of amnesia? Europeanization and the recognition of the Roma´s past and present

In the course of the last two decades, various Romani activist and advocacy groups have increasingly tried to get recognized adequately the Romani Holocaust in Europe. However, despite the growing visibility of Romani monuments, exhibitions, commemorations, films and various testimonies of Romani Holocaust survivors, European audiences are still largely ignorant of the Romani Holocaust, at times even resistant to its recognition. Partly as a result of the often ineffective attempts for Holocaust recognition at local and national levels, these Romani groups and associations have lately "Europeanised" their activism and collaborated with partner and human rights organisations to "scale up" their call for recognition. Simultaneously, European institutions, those of the European Union in particular, have recently tried to assimilate the call for the recognition of the Romani Holocaust into their policies toward the Roma and their politics of European integration. This article focuses on the ongoing debate on the sites of two former Nazi concentration camps for the Roma in the Czech Republic. Both sites are occupied by businesses. Though Romani activists want to remove them to build decent memorials for an adequate recognition of the Romani Holocaust, their attempts have so far been unsuccessful. Taking this Czech Romani example, this article considers whether the recent Europeanisation of Romani activism for Holocaust remembrance could effectively challenge mechanisms that tend to marginalize European Romani groups and their histories.

Klíčová slova:

Europeanisation; Roma; memory; Holocaust remembrance; politics of integration; EU; Czech Republic

Témata Biografu:

Romové a romské otázky; Válka, zlo, agrese, zločin

Citujte jako:

VAN BAAR, H. (2008): Cesta z amnézie? Evropeizace a uznání romské minulosti a přítomnosti. Biograf (45): 32 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=4503 [naposledy navštíveno 27. 06. 2019]

Poděkování:

Stať je překladem textu / this text is a translation of: Huub van Baar (2008): The way out of amnesia? Europeanization and the recognition of the Roma’s past and present. Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, 22 (3) (v tisku). Redakce děkuje autorovi a nakladatelství Routledge (Taylor & Francis Group) za laskavé svolení k publikaci tohoto českého překladu / the editor thanks to the author and the publisher of the English original, Routledge (Taylor & Francis Group), for his their kind permission to publish the Czech translation of the paper (all rights to the article in print and online in English and in all other languages apart from Czech remain with Routledge).

[diskuze k textu] [plný text]