Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2005/38

Když se myje občan: Mytí, čistota a občanství v péči o duševní zdraví

Jeannette Pols

Washing the citizen: Washing, cleanliness and citizenship in mental health care

Common ideals that inspire improvements in mental health care are participation in the community and citizenship for patients. But what is meant by citizenship? Here an analysis is made of washing practices in psychiatric nursing in long-term mental health institutions. Four repertoires of washing are described, each oriented towards a specific notion of citizenship. In the first repertoire, washing is part of individual privacy; the patient is performed as an individual whose authenticity should be respected in order to equip him or her for participation in the community. In the second repertoire, washing is a basic skill; the patient must learn to take care of her body in order to become an independent citizen. In the third repertoire washing is a precondition to citizenship; patients are to be helped to develop their potentials so that they can find their way in the commu-nity. In the fourth repertoire, washing is one opportunity among others to develop social relations; the extent and quality of these relations define a citizen. This analysis opens up not the question if, but which type of citizenship should be promoted.

Přeloženo z originálu:

POLS, Jeannette (2005): Washing the citizen: Washing, cleanliness and citizenship in mental health care. Culture, Medicine & Psychiatry (v tisku)

Překlad:

Jan Paleček

Témata Biografu:

Tělo a tělesnost; Medicína a zdraví; Každodennost a obyčejnost

Citujte jako:

POLS, J. (2005): Když se myje občan: mytí, čistota a občanství v péči o duševní zdraví. Biograf (38): 83 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=3801 [naposledy navštíveno 29. 05. 2023]

Poděkování:

Přeloženo z originálu / Translated from the original POLS, J. (2005): Washing the citizen: Washing, cleanliness and citizenship in mental health care. Culture, Medicine & Psychiatry, copyright (c) 2005 by Springer. Publikováno se svolením / published with kind permission from: Springer Science and Business Media.

[diskuze k textu] [plný text]