Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Interkulturní utváření antropologických filmů o indiánech ve středoevropském prostoru: Reflexe a prolínání reprezentací

Livia Šavelková

Intercultural formation of anthropological films about Native Americans in Central Europe: Reflection and the interweaving of representations

The article deals with the topic of film representation and intercultural encounters, on the example of contact between Native Americans, Czech athletes and anthropologists-filmmakers. The text points out that (film) representation is not just a matter of a dichotomously conceptualized power balance between a “powerful” researcher and a “weaker” object / subject, but a much more varied interconnection of contexts and positions of all actors. It offers a perspective from the post-socialist world and points out that exoticization, marginalization and stereotyping are a reflection of various discourses and historical experiences of colonization. These differences between the West and Central Europe are the reasons why the positions of the exoticized can change and turn in them.

Klíčová slova:

Visual representation; cross-cultural filmmaking; ethnographic film; post-socialism; Native Americans; Noble Savage stereotype.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

ŠAVELKOVÁ, L. (2021): Interkulturní utváření antropologických filmů o indiánech ve středoevropském prostoru: Reflexe a prolínání reprezentací Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 17. 08. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]