Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Výzkum sexuality za socialismu jako přivlastněný hlas

Vítězslav Sommer

Research on sexuality under socialism as an appropriated voice

This review analyzes the book Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989 written by Czech sociologist Kateřina Lišková. The author of this review argues that the reviewed book suffers from serious analytical as well as methodological shortcomings. Moreover, this book does not give sufficient credit to previous literature on the topic.

Recenze:

LIŠKOVÁ, K. (2018): Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989. Cambridge: Cambridge University Press. 281 stran. ISBN 978-1-108-42469-1

Témata Biografu:

Komunismus, socialismus, totalita; Medicína a zdraví; Gender, ženská a mužská studia

Citujte jako:

SOMMER, V. (2020): Výzkum sexuality za socialismu jako přivlastněný hlas. Biograf, 71-72: 113-127. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1072 [naposledy navštíveno 17. 04. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]