Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Výzkum sexuality za socialismu jako přivlastněný hlas

Vítězslav Sommer

Research on sexuality under socialism as an appropriated voice

This review analyzes the book Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989 written by Czech sociologist Kateřina Lišková. The author of this review argues that the reviewed book suffers from serious analytical as well as methodological shortcomings. Moreover, this book does not give sufficient credit to previous literature on the topic.

Recenze:

LIŠKOVÁ, K. (2018): Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989. Cambridge: Cambridge University Press. 281 stran. ISBN 978-1-108-42469-1

Témata Biografu:

Komunismus, socialismus, totalita; Medicína a zdraví; Gender, ženská a mužská studia

Citujte jako:

SOMMER, V. (2020): Výzkum sexuality za socialismu jako přivlastněný hlas. Biograf, 71-72: 113-127. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1072 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]