Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Díky a uznání

Časopis Biograf je naživu jenom díky velkému množství dobrovolné a nezištné práce celé řady kolegů, studentů a přátel. Hlavním zdrojem prostředků je předplatné, peníze získané z prodeje a především dary sponzorů. Je velmi složité na provoz odborného časopisu získat jakékoli další prostředky a zdroje. O to raději zde uvádíme instituce, programy a firmy, z jejichž přízně a podpory se těšíme.

Granty:

Překladový program Biografu v letech 2002-2006 byl realizován díky grantové podpoře projektu Allia poskytnuté Foundation Maison des Sciences de l'Homme (Paříž), The Council of American Overseas Research Centres (Washington, D.C.) a The Andrew W. Mellon Foundation (New York). Stejnými institucemi byla laskavě finančně podpořena rekonstrukce webových stránek Biografu a dokončení práce na jeho úplném online archivu v letech 2003-4.

+ + +

Spolupráce a partnerství:

Centrum pro teoretická studia při UK Praha a AV ČR
Od konce roku 2004 poskytuje fyzický prostor pro minimalizovanou redakční kancelář Biografu. Bez této laskavé podpory bychom stěží mohli nadále existovat.

CEFRES, čili Francouzské středisko pro výzkum v sociálních vědách několikrát finančně časopis laskavě podpořilo, například v rámci spolupráce na realizaci cyklu seminářů Sociologické konfrontace (2003-4).

Těšíme se přízni internetového mezinárodního časopisu pro kvalitativní výzkum Forum: Qualitative Research na adrese http://qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm, a zejména jeho editorky Katji Mruck. Publikovali jsme už řadu českých nebo slovenských překladů článků, které původně vyšly ve FQS a jejichž výběr jsme mohli s editory FQS konsultovat.

On-line časopis The Qualitative Report na adrese http://www.nova.edu/ssss/QR/ měl odkaz na naše stránky už v době, kdy jsme ještě vůbec neměli anglické rozhraní. Editor Ronald Chenail s námi spolupracoval na realizaci několika překladů.

V letech 1996-2005 Network Media Service, s.r.o. zdarma poskytovali webhosting pro naše stránky, správu domény, správu e-mailových účtů a technickou podporu. Díky!

Institut Francais

Překlady z francouzštiny jsme v letech 2011 a 2013 financovali s podporou programu F. X. Šalda, který dotuje francouzské ministerstvo zahraničních věcí. Děkujeme pracovníkům Institut français de Prague, kteří měli pochopení pro neúplně standardní žádost periodika v programu pro knižní vydavatele.

V roce 2013 jsme získali grant kulturního oddělení Amerického velvyslanectví v Praze na překlad textů amerických autorů.