Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Zuzana Kusá

Působiště: Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied Bratislava

E-mail: zuza.kusa@savba.sk

Narozena: 1957

Zuzana Kusá pracuje v Sociologickom ústave SAV. Venuje se problematike sociálneho vylúčenia. Učí na Paneurópskej vysokej škole a Akadémii médií v Bratislave a je členkou redakčného kruhu časopisov Sociální studia, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy a redakčnej rady Biografu.


[Aktualizováno: 15. 5. 2014]

Eva Stehlíková

Působiště: Socioložka na volné noze

E-mail: estehlik@volny.cz

Je od roku 2000 v důchodu. Příležitostně spolupracuje na výzkumech životních a pracovních podmínek zahraničních migrantů v ČR. Aktuálně spolupracuje na výzkumu studijních motivací a vzdělanostních aspirací západočeských středoškoláků. Od roku 2002 do roku 2005 byla redaktorkou Biografu.
[Aktualizováno: 9. 9. 2009]

Petr Kamberský

Působiště: Hospodářské noviny

E-mail: petr.kambersky@gmail.com

Narozen: 1971

Interpret. Doktorand FSV UK. Editor MF Dnes. Baví ho příběhy, religiozita, předlistopadová doba.
[Aktualizováno: 28. 12. 2003]

Ida Kaiserová

Působiště: Fakulta filozofická, Západočeská univerzita Plzeň

E-mail: ida.kaiserova@tiscali.cz

Vystudovala sociologii na FSV UK. Napsala diplomovou práci, získala místo v Plzni a s přibývajícími pracovně-právními zkušenostmi se zintenzivňuje její zájem o problematiku genderu.
[Aktualizováno: 19. 3. 2005]

Eva Junková


[Aktualizováno: 1. 1. 2000]