Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Jiří Woitsch

Působiště: Etnologický ústav AV ČR

E-mail: woitsch@eu.cas.cz

Narozen: 1976

Od roku 1999 pracuje Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i., je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK v Praze a přednáší na Katedře antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni. Zabývá se hmotnou kulturou raněnovověké vesnice (lidová architektura, řemesla, zemědělství), etnokartografií, dějinami národopisu-etnografie-etnologie ve střední Evropě a vztahem tzv. tradiční předindustriální společnosti k přírodnímu prostředí. Od roku 2005 je vedoucím redaktorem časopisu Český lid: Etnologický časopis. Publikoval mj. monografie Zapomenutá potaš: Drasláři a draslářství v 18. a 19. století (Praha 2003), Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska - V.: Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 (Praha 2007, s I. Ebelovou, M. Řezníčkem a K. Woitschovou) a řadu textů v domácích a zahraničních časopisech a sbornících. Je ženatý, rád poslouchá punk.
[Aktualizováno: 22. 10. 2008]