Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Media, Wars and Identities: Broadcasting Islam, Muslims and the Middle East, Part Two

Baudouin Dupret, Jiří Nekvapil, Ivan Leudar, eds. (2008) Special issue "Media, Wars and Identities: Broadcasting Islam, Muslims and the Middle East", Part Two. Ethnographic Studies, No 10 The contributions to the second part of this two-part issue of Ethnographic Studies focus on the practices of public discourse pertinent to conflicts and identities in the Arab and Muslim world. They all take an ethnomethodological stance, which reveals the illusionary character of any ‘culturalist’ interpretation of conflicts related to the Middle-East and Islam of the kind proposed, for example, by Huntington. It instead points to the close association of the categorization processes, the audiences toward which speeches are oriented, and the media used. The second part of the issue is available at: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00278342/fr/ The first part of the issue is available at: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00195864/fr/

založeno: 14.5.2008 - Jiří Nekvapil