Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD)

Dear CADAAD community: We are pleased to announce the first issue of a new online journal Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, published 10 February 2007. The inaugural issue comprises selected proceedings of the CADAAD 06 Conference. Space for further discussion of the articles published in the journal is available in the CADAAD Journal Forum. We are hereby inviting submissions for Issue 2, which is scheduled for release on 10 July 2007. Submissions deadline for this issue is 15 May 2007. Whilst it is CDA that has claimed the most attention, CADAAD eJournal is intended to provide a free but formal, peer-reviewed publishing platform for researchers across disciplines sharing a commitment to critical engagement with discourse. Contributions which focus on analysis or methodological develeopment are both welcomed. On the one hand then, along side areas typically subject to investigation, such as racism, we welcome critical discourse analyses directed towards applied and professional areas such as medicine, environmental studies, engineering, social policy, education, law, etc. On the other hand, where the methodological foundations of critical discourse analysis historically lie with linguistics (from transformational to systemic functional grammar) and ethnography, more recently critical approaches to discourse analysis have benefited from a wider range of methodologies. We therefore also welcome contributions reflecting the theoretical advances in linguistics, psychology and cognitive science amongst other disciplines which offer the opportunity for critical approaches to discourse analysis to expand their methodological arsenal. ISSN: 1752-3079 Frequency: bianually, every 10 February and 10 July Christopher Hart (University of Hertfordshire) and Dominik Lukes (University of East Anglia)

založeno: 18.3.2007 - zk