Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD)

Dear CADAAD community: We are pleased to announce the first issue of a new online journal Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, published 10 February 2007. The inaugural issue comprises selected proceedings of the CADAAD 06 Conference. Space for further discussion of the articles published in the journal is available in the CADAAD Journal Forum. We are hereby inviting submissions for Issue 2, which is scheduled for release on 10 July 2007. Submissions deadline for this issue is 15 May 2007. Whilst it is CDA that has claimed the most attention, CADAAD eJournal is intended to provide a free but formal, peer-reviewed publishing platform for researchers across disciplines sharing a commitment to critical engagement with discourse. Contributions which focus on analysis or methodological develeopment are both welcomed. On the one hand then, along side areas typically subject to investigation, such as racism, we welcome critical discourse analyses directed towards applied and professional areas such as medicine, environmental studies, engineering, social policy, education, law, etc. On the other hand, where the methodological foundations of critical discourse analysis historically lie with linguistics (from transformational to systemic functional grammar) and ethnography, more recently critical approaches to discourse analysis have benefited from a wider range of methodologies. We therefore also welcome contributions reflecting the theoretical advances in linguistics, psychology and cognitive science amongst other disciplines which offer the opportunity for critical approaches to discourse analysis to expand their methodological arsenal. ISSN: 1752-3079 Frequency: bianually, every 10 February and 10 July Christopher Hart (University of Hertfordshire) and Dominik Lukes (University of East Anglia)

založeno: 18.3.2007 - zk