KauzaBudil : ArchivKauz

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace

Archív kauz


V této sekci se zabýváme fenoménem akademického opisování v širších souvislostech. Dokumenty zde zveřejněné jsou v zásadě dvojího druhu: jednak jsme se rozhodli pro publikaci podrobnějších popisů několika konkrétních kauz, které se odehrály v posledních zhruba deseti letech a bylo možné o nich dohledat dostatečné množství písemných materiálů. Nejde nám v žádném případě ani o jejich nové otevírání, ani o osoby, které jsou subjektem těchto kauz. Jsou to příklady, na nichž lze ilustrovat obecné rysy dění, jež následuje poté, co někdo veřejně upozorní na něčí plagiátorství. Naleznete zde:

- popis kauzy docenta Pince z roku 1997,
- popis kauzy docenta Pavery z let 2003 až 2005.

Vedle toho jsme na stránky umístili články z tisku, které pojednávají o akademickém opisování, většinou mezi studenty, bez užšího zájmu o nějaký konkrétní případ. Samozřejmě uvítáme, pokud budeme na další zajímavé odkazy v rámci této problematiky upozorněni. S výjimkou oficiálních dokumentů do/týkajících se otázky plagiátorství nejsou v současné době odkazy nějak setříděny, o jejich setřídění uvažujeme v případě dramatického nárůstu jejich počtu.

- odkazy na články naleznete zde.

Oba dva druhy dokumentů lze zajímavě srovnat: plagiátorství popisované coby obecný problém vysokoškolského studia se jeví jako snadno identifikovatelné a jednoznačně negativní chování. Univerzity navrhují razantní kroky k jeho potlačování. Pokud však v médiích čteme o opisování konkrétních akademických pracovníků, plagiátorství se jeví jako složitá záležitost, není jasné, jak ho poznat a jak s ním naložit.
Page was generated in 0.1056 seconds