Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2016/63

Příběh jednoho neuskutečněného projektu: Pokus o vícehlasou narativní rekonstrukci politického konfliktu

David Doubek; Markéta Levínská

The story of one unrealized project: An attempted multivoice narative reconstruction of a political conflict

The article is a report from an ethnographical research and depicts a story of a failed project of a Social Services Center in the studied locality which the researchers witnessed in the course of their research. It attempts to present possibilities of interpretation of the conflict as well as obstacles with which the researches struggled during the preparation of the text. Peripeteias come up in the areas of the terminological construction of the problem, of the methodological and ethical questions, of the structure of the text, authorship and the symbolism of situation and interpretation. In the ethnographic part of the article the narratives of the proponents of the conflict and their political worlds are presented. In the conclusion an attempt is made to offer a practical assessment of errors made and a theory of schema-based analysis of discontinuities in the cognitive background that enters narratives of rivals in the conflict.

Klíčová slova:

narrative schema; social exclusion; political conflict; racism; Roma; desegregation.

Témata Biografu:

Romové a romské otázky; Politika, moc a ovládání; Etické a právní otázky výzkumu; Sociální práce a sociální politika

Citujte jako:

DOUBEK, D. / LEVÍNSKÁ, M.. (2016): Příběh jednoho neuskutečněného projektu: Pokus o vícehlasou narativní rekonstrukci politického konfliktu. Biograf, (63-64): 118 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=v6301 [naposledy navštíveno 20. 07. 2019]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]