Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2016/63

Hledání jistoty: Za hranicí ájurvédy jako alternativní medicíny

Alžběta Wolfová

In search for a certainty: Beyond ayurveda as an alternative medicine

Based on an ethnographic field-work within one Ayurvedic community in the Czech Republic I look at the function of Ayurveda for the people who have been practicing it. Building largely on participant observation in two education centres I am mostly interested in how students (and lecturers) employ Ayurveda in relation to their everyday experience. Following social sciences studies on the topics of Ayurveda, I do not primarily approach Ayurveda as a medical or spiritual system that serves as an alternative to biomedicine or as a cure for the contemporary detraditionalised society. Instead I attempt to analyse mechanisms of its practice and answer the question how does it exactly work at individual level of lived experience. Considering the fact that there are many people who have not observed any change in their health condition since they got in touch with Ayurveda and at the same time they are even not so much entangled with the community and still have remained its fans, I ask what other kind of function Ayurveda has for these people. Concentrating on description and interpretation of specific ways of employment Ayurveda by its students I attempt to understand better its success in a given environment. Following actors` interpretation of their experiences I argue, that Ayurveda has mobilized specific ways by people to enrich higher individual stability. To reach this point they foremost enact Ayurvedic epistemology. In the paper I look at the ways of employment of this epistemology, concentrating on the (re)constitution of certainties in the daily life of actors. Nevertheless, I analyse what kind of uncertainties are produced during this processes as well. In my analysis I introduce Ayurvedic practice as an example of tactic through witch people deal with uncertainty while concentrating on the role of the individual responsibility within process.

Klíčová slova:

Ayurveda, uncertainty, epistemology, responsibility, understanding.

Témata Biografu:

Tělo a tělesnost; Religiozita, spiritualita, náboženské skupiny; Identita a Já; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

WOLFOVÁ, A. (2016): Hledání jistoty: a hranicí ájurvédy jako alternativní medicíny. Biograf, (63-64): 49 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6302 [naposledy navštíveno 20. 07. 2019]

Poděkování:

Tento článek vzniknul v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2015-260238. Ráda bych poděkovala kolegům a přátelům, se kterými jsem měla možnost tento text v průběhu jeho vzniku diskutovat, konkrétně: Hedvice Novotné, Markétě Zandlové, Barboře Spalové, Tereze Stöckelové, Veronice Seidlové, Karlu Čadovi, Marii Černé a Yasaru Abu Ghosovi.

[diskuze k textu] [plný text]