Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2008/46

"Sorge um die Seele": Začleňovanie policajtov s poprisťahovaleckým pôvodom do nemeckej polície

Barbara Thériault

"Sorge um die Seele": Incorporating officers from post-migration backgrounds in the German police

The aim of this article is primarily a pragmatic one: to analyze police work by investigating the ways diversity is dealt with in the civil service in Germany, a country often described as hostile to diversity. In doing so from the standpoint of the police officers who contribute, through their work, in educating, recruiting, and counseling officers from post-migration backgrounds, the article sheds light on how change happens within the organization. At the center of this article is an ideal-type of one of the ways, or techniques, drawn upon when dealing with diversity in the police.

Klíčová slova:

police; diversity; Germany; Max Weber

Přeloženo z originálu:

THERIAULT, B. (2008): "Sorge um die Seele": Incorporating officers from post migration backgrounds in the German police. Eurostudia, 4 (1). Dostupné na adrese http://www.cceae.umontreal.ca/Sorge-um-die-Seele-Incorporating. Naposledy navštíveno 20. 12. 2008

Témata Biografu:

Většiny, menšiny a marginalita; Etnicita a národ; Migrace, přistěhovalectví, uprchlictví

Citujte jako:

THÉRIAULT, B. (2008): "Sorge um die Seele": Začleňovanie policajtov s poprisťahovaleckým pôvodom do nemeckej polície. Biograf (46): 35 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=4602 [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

Poděkování:

Redakcia Biografu ďakuje redakcii Eurostudia a autorke za súhlas s publikovaním prekladu článku v novej podobe po úprave a rozšírení na základe dvoch anonymných recenzných posudkov časopisu Biograf / Editors of Biograf thank to the author and the editors of the Eurostudia journal for their kind permission to publish this reworked and extended version of the original article, which resulted out of the Biograf standard peer-review review process.

[diskuze k textu] [plný text]