Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Konec hermeneutiky? ATLAS.ti, verze devátá

Zdeněk Konopásek

The end of hermeneutics? Atlas.ti, version 9

This review argues that the new version of this software package for qualitative analysis continues in a problematic direction (taken already in version 8). Despite claims about improved workflow, the program interface remains confusing and difficult to use. It requires too many clicks, its options for user settings are almost zero (impossible to define window background colours, completely missing network views options). However, most importantly, it turns out that some of the program capabilities lost with the transition to version 8 in 2016 have not come back (yet). Even after five years, despite original promises, the program does not allow synchronized work with sound recordings and their transcripts (Windows version). What a shame. This review also shows that the program gradually weakens the emphasis on hermeneutic work with text (various modes of reading and writing) in favour of the easiest possible way of text encoding. It happens by means of subtle details in various procedures. As a result, Atlas.ti (projects of which were once called “hermeneutic units”) loses its former uniqueness among other CAQDAS programs.

Klíčová slova:

CAQDAS; Atlas.ti; methodology of qualitative analysis; text interpretation.

Recenze:

ATLAS.ti for Windows (c) 2020. ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, Berlin, Germany. Webové stránky na adrese http://www.atlasti.com. Verze 9.1.7.0

Témata Biografu:

Počítače v kvalitativním výzkumu

Citujte jako:

KONOPÁSEK, Z. (2021): Konec hermeneutiky?: ATLAS.ti, verze devátá Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 17. 08. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]