Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Sibiřský smutek: Filmové etnografické eseje o životě původních obyvatel Sibiře

Zdenka Sokolíčková

Siberian Sadness: Ethnographic film essays on indigenous lifeways in Siberia

The article is a review of three ethnographic films related to contemporary situation of indigenous peoples in Siberia – Pět životů (2016), Turistou ve vlastním domě (2009) and Cesta mrtvých (2021) from Czech and Slovak ethnographic filmmakers.

Klíčová slova:

review; Siberia; death; indigenous peoples.

Recenze:

Pět životů (2016). Jaroslava Panáková (Bagdasarová), 65 min Turistou ve vlastním domě (2009). Jaroslava Bagdasarová, 32 min Cesta mrtvých (2021). Tomáš Boukal, Milan Durňak, 37 min BOUKAL, T. (2021). Cesta mrtvých: Život a smrt Alexandra Nikolajeviče, lovce národa Mansů. Brno: Host. 191 stran. ISBN 978-80-275-0594-4

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

SOKOLÍČKOVÁ, Z. (2021): Sibiřský smutek: Filmové etnografické eseje o životě původních obyvatel Sibiře Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 17. 08. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]