Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Podoby tradičnej kultúry v šiestich antropologických filmových dokumentoch

Zuzana Beňušková

Images of traditional culture in six anthropological film documentaries

The article is a review of six ethnographic films related to “traditional interest” of ethnologists, anthropologists and folklorists, such as everyday lifestyle and its changes, kinship, songs, or memories. These six films – Motyky a Skype (2012), Girl, are you married? / Muchacha, ¿estás casada? (2015), Pastevci láhví (2015), Zatopené. Osudy pod hladinou (2016), Říkejte mi strýcu (2018), Romská píseň v proudu času (2020) are outcomes of various research activities of Czech and Slovak ethnographic filmmakers.

Klíčová slova:

review; ethnographic films; folklore; Czech and Slovak ethnographic filmmakers.

Recenze:

Motyky a Skype (2012). Kateřina Bubeníčková, Lenka Vochocová, 42 min Girl, are you married? / Muchacha, ¿estás casada? (2015). Felipe Moran, Kristína Jamrichová, 50 min Pastevci láhví (2017). Gabriela Fatková, 47 min Zatopené. Osudy pod hladinou (2016). Soňa G. Lutherová, 50 min Říkejte mi strýcu (2018). Vít Smrčka, 35 min Romská píseň v proudu času (2020). Zbyněk Andrš, 95 min

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

BEŇUŠKOVÁ, Z. (2021): Podoby tradičnej kultúry v šiestich antropologických filmových dokumentoch Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 15. 06. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]