Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Žít Chomoutov – hovory nad fotografiemi

Veronika Gigalová; Monika Abrhámová; Aksana Shytsikava; Darja Šoustková

Experiencing Chomoutov – interviews over photographs

The objective of this article is to reflect on the use of photoelicitation as a research method during the exploration of the identity of the inhabitants of Chomoutov, a suburban area of the city of Olomouc. The method was chosen in order to provide for a closer understanding of how people perceive the place where they live in their everyday lives perspective. Photoelicitation was the starting point for interpreting this perception in the context of the sociological conceptualization of place as “city” vs. “village”. During the elicitation interviews, photographs of Chomoutov created by both students of an arts school and the interviewees were used. The theoretical starting point was a phenomenological conception of place, which provided insight into the ambivalent – partly urban and partly rural – self-conception of people living in Chomoutov. The paper outlines how this research strategy has been successful and proposes directions in which the photoelicitation method can be developed in the most beneficial way.

Klíčová slova:

photoelicitation; phenomenology; everyday life; city, countryside.

Témata Biografu:

Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

GIGALOVÁ, V. / ABRHÁMOVÁ, M. / SHYTSIKAVA, A. / ŠOUSTKOVÁ, D.(2021): Žít Chomoutov – hovory nad fotografiemi Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 17. 04. 2024]

Poděkování:

Zpracování a vydání článku bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA_FF_2020_015_Sociální vědy 2020).

[diskuze k textu] [plný text]