Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Interaktivní a participativní metody vizuální reprezentace v antropologii

Jakub Vašíček

Towards interactive and participatory methods of visual representation in anthropology

The goal of this work is to discuss alternatives to the modes of representation in anthropology that focus exclusively on rational understanding and linear storytelling. Using my knowledge from the fields of informatics and data visualization, I provide a review of literature with the aim of interconnecting the fields of visualization and anthropology. First, I discuss the modes and goals of communication used in anthropology, and then I introduce methods and examples which I find suitable for complementing the current ways of representation. Finally, I discuss the implications of these methods for the dynamics between the subjects of research, the authors, and their audience, and for anthropology in general. I conclude that if our representation is to be clearly understood, to induce an experience reflecting the relationships through which it is produced, and to have a transformative potential for the community involved, we need to present complex data in layers, where the perceiver interacts to uncover details, employ multiple media, and involve the community both in the production and in the presentation of the outcome.

Klíčová slova:

visual anthropology; digital media; interactive data visualization; multidisciplinarity; participatory research; research dissemination.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

VAŠÍČEK, J. (2021): Interaktivní a participativní metody vizuální reprezentace v antropologii Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 29. 05. 2023]

Poděkování:

Poděkování za podporu při tvorbě textu a za odborné vedení v průběhu mého studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity patří Ireně Kašparové, M.A., PhD.

[diskuze k textu] [plný text]