Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Slovenský etnografický film na hojdačke

Zuzana Beňušková; Daniela Jurisová

Slovak ethnographic film on a swing

The paper focuses on the history of the development of perspectives on ethnographic film in Slovakia, and analyses its causes and consequences. The starting point is the state of audio-visual production concerning ethnographic issues in the second half of the 20th century, and the establishment of the Etnofilm Čadca film festival, which guided further development of this production. Ethnographer and filmmaker Martin Slivka acted as a bridge connecting the ethnologists and the professional film production. The festival operated under different conditions, and carried different meanings under the socialist regime and in a democratic society. The participation of ethnologists in the preparation and organisation of the festival over the time gradually decreased. The generation of those who founded the festival failed to find a passionate young generation of ethnologists and anthropologists to pass the baton to. The Etnofilm Čadca festival, together with the ethnographic film in Slovakia as such, has endured several periods of crisis. This connection contains both boosting and impeding elements. The study briefly presents the audio-visual work of ethnologists as well as the position of visual anthropology in the academic environment.

Klíčová slova:

visual anthropology; ethnographic film in Slovakia; ethnographic film; film festival; Etnofilm Čadca.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

BEŇUŠKOVÁ, Z. / JURISOVÁ, D. (2021): Slovenský etnografický film na hojdačke Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 29. 05. 2023]

[diskuze k textu] [plný text]