Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Aplikovaná vizuální antropologie jako katalyzátor sociálních procesů?

Milan Durňak

Applied visual anthropology as a catalyst for social processes?

The wider possibilities of using film, especially documentary film, for applied and interventionist purposes have long been known and visible in different historical periods and social, political and economic contexts. This article aims to familiarize the reader with selected aspects of applied visual anthropology, which seeks to make effective use of audiovisual resources and to adapt its methodological approaches in different societies and cultures. In many respects, there is a blending of the distinctly auteur approach typical of social documentary film with the collaborative practices more often used in anthropologically oriented projects. For this purpose, the author of the article compares and reflects on several interesting film projects from both foreign and domestic, Czech and Slovak scenes. He also draws on his own experience based on his participation in various audiovisual projects, including those related to engaged art. The text is a search for important factors that have the potential to influence social processes in a positive and negative light. In the article, the author asks to what extent participatory filmmaking can contribute to anthropological knowledge. In his intentions, it is important to reflect on situations where visual representations are transmitted and shared with people who stand in front of the camera. Finding ways to mediate experience at the threshold of visual communication and innovative technological aspects can lead to finding effective tools and strategies to deal with a variety of situations.

Klíčová slova:

visual anthropology; film; intervention; participatory video; collaborative approach; participation.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

DURŇAK, M. (2021): Aplikovaná vizuální antropologie jako katalyzátor sociálních procesů?Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 01. 03. 2024]

[diskuze k textu] [plný text]