Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Teoretická úskalí etnografického filmu v kontextu (vizuální) antropologie a československého národopisu

Tomáš Hirt

Theoretical pitfalls of ethnographic filmmaking in the context of (visual) anthropology and Czechoslovak ethnography

The article presents an effort to map the development and context of a reserved attitude of ethnographic film theorists towards documentary cinematography and film theory. It also presents a critical reflection regarding the visual-anthropological tradition of ethnographic filmmaking from the positions of contemporary documentary film theory. The aim of this paper is to show the ideological and epistemological frameworks of the theoretical underestimation of the film medium in visual anthropology. The subject matter of the analysis does not, above all, include individual films, but, rather, theoretical texts published in programmatic visual-anthropological proceedings, review publications and professional journals. The analyzed forms of ethnographic filming include filmmaking which took place within the framework of Czechoslovak ethnography. The aim of this article is a comparative placement of Czech and Czechoslovak ethnographic filmmaking in a broader historical context regarding the use of audio-visual means in anthropologically oriented sciences.

Klíčová slova:

visual anthropology; ethnographic film; documentary film; Czechoslovak ethnography.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

HIRT, T. (2021): Teoretická úskalí etnografického filmu v kontextu (vizuální) antropologie a československého národopisu Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 01. 03. 2024]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]