Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2021/73

Vizuální antropologie v České republice a na Slovensku : Mezi marginalitou a marginalizací?

Michal Pavlásek; Livia Šavelková

Visual anthropology in the Czech Republic and Slovakia: Between marginality and marginalization?

This article deals with the position of visual anthropology in the Czech Republic and Slovakia in relation to the scientometric evaluation of science and art. The text points out that, although the field and its (audio) visual outputs are recognized as relevant in the West, visual anthropology is still struggling for recognition in the Czech-Slovak area. The Czech methodology of science evaluation is still based on publications and audiovisual outputs are marginalized. The authors of the text claim that the evaluation of science in the Czech Republic and Slovakia is dominated by logocentrism, which seems to be paradoxical at the present time, in which visuality dominates society. The text also shows that the evaluation of academic outputs set in this way disadvantages visual anthropologists in the processes of habilitations and awarding professorships.

Klíčová slova:

visual anthropology; ethnographic film; evaluation of ethnographic visual media; scientometrics; research outputs; Czech and Slovak science; marginalization.

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

PAVLÁSEK, M. / ŠAVELKOVÁ, L. (2021): Vizuální antropologie v České republice a na Slovensku: Mezi marginalitou a marginalizací? (editorial) Biograf (73-74): Dostupné na adrese [naposledy navštíveno 29. 05. 2023]

Poděkování:

V českém jazyce se již na vizuální antropologii a „etnologickou a antropologickou tematiku filmovou kamerou“ zaměřil časopis Národopisná revue l (čísla 1/2014 a 1/2020), s akcentem na umění dále časopis The journal of culture (číslo 1/2017), ve slovenštině Slovenský národopis (číslo 4/2014) a již v roce 2001 věnoval vizuální antropologii tematický blok časopis Etnologické rozpravy (číslo 1/2001).

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]