Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Existence na mnoho způsobů: Vejde se do tabulky?

Zdeněk Konopásek

Existence multiple: How does it fit in the table?

An inquiry into modes of existence: An anthropology of the moderns (AIME) is an important recent book by Bruno Latour, published in 2013. It presents yet another attempt at explaining Latour’s sociological or anthropological approach, connected to so called actor-network theory (ANT). The book seeks to correct misunderstandings about this increasingly popular approach and pave the way for more "diplomatic" negotiations on what we as researchers try to say about the world. Without the context of Latour's all life's work, this book is not always easy to understand. That is why, to offer an outline of the AIME’s argument, I start with a brief review of this context. At the end of the paper, I come with a critical discussion. I suggest that the concept of modes of existence, as it is presented in the book, seems diverted from the former Latour’s sensitivity toward reality “in action”. Thanks to the AIME book, one can perhaps understand the differences between the imagined modes of existence, but it remains somewhat unclear and, in fact, invisible how they eventually become more or less distinct in practice, i.e., how issues become (or not) political, religious or scientific. Instead, in AIME, the world as if turns into rows and columns of a table. How does it fit in the table?

Klíčová slova:

modes of existence; Bruno Latour; actor-network theory

Recenze:

LATOUR, B. (2013): An inquiry into modes of existence: An anthropology of the moderns. Cambridge, MA & London: Harvard University Press. 489 s.

Témata Biografu:

Teorie sítí-aktérů

Citujte jako:

KONOPÁSEK, Z. (2020): Existence na mnoho způsobů: Vejde se do tabulky? Biograf, 71-72: 93-104. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1071 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]