Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Kniha metod jako zdroj inspirace

Tereza Sedláčková

The book of methods as the source of inspiration

The article is a review of methodology handbook Research methods for social sciences (2019) (orig. Metody výzkumu ve společenských vědách). The review argues that the handbook aspires to become a fundamental methodological literature for social sciences in the Czech Republic.

Klíčová slova:

review, methodology, handbook

Recenze:

NOVOTNÁ, H. / ŠPAČEK, O. / ŠTOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M., eds. (2019): Metody výzkumu ve společenských vědách. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Témata Biografu:

Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu

Citujte jako:

SEDLÁČKOVÁ, T. (2020): Kniha metod jako zdroj inspirace. Biograf, 71-72: 109-112. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1069 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]