Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Střety i sblížení v rámci sociálněvědní arény: Zpráva z 22. pracovní konference Biografu

Barbora Stehlíková

Clashes and rapprochements within the social science arena: Report from the 22nd working conference of the Biograf journal

The report introduces the 22nd working conference of the Biograf journal held in June 2020 in the countryside of the Czech Republic. Annually, the conference brings together social scientists who present their research projects. The report focuses on the seven papers presented this year and on the debates these papers raised.

Klíčová slova:

Journal Biograf

Témata Biografu:

Časopis Biograf

Citujte jako:

STEHLÍKOVÁ, B. (2020): Střety i sblížení v rámci sociálněvědní arény: Zpráva z 22. pracovní konference Biografu. Biograf, 71-72: 87-92. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1068 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]