Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Workshop politické imaginace: Reflexe vlivů výzkumu na participující

Pavel Doboš; Terezie Lokšová; Ester Topolářová

Political imagination workshop: Reflection on researcher’s influence on participants

Doing research creates complex ethical situations with which we need to grapple. The research design discussed in this article was supposed to lead the participants to create an ideal vision of future society and reflect their values. Instead, it led to the affirmation of participants’ values. Ester began a conversation with Pavel and Terezie regarding the ethical aspects of research, vis-à-vis this particular research project as well as in general, by asking whether it is ethical to design research which confirms values that are ethically disagreeable to the researcher. Through the conversation, the authors discussed the ethics of research not only towards participants but also in relation to the researcher and society. While it is inevitable that research influences participants, it does not imply that every research activity must aim at influencing the values of participants, nor that it cannot do so if sufficiently reflected. Each author added their views. Terezie scrutinised the research design and proposed potential design improvements. Pavel contributed with ‘not only/but also’ logic of research and the ‘tripartite impossibility’ in relation to research ethics. At the end, Ester returned to her research project and reflected whether it would be ethical for her to conduct it if redesigned.

Klíčová slova:

Research design, research ethics, position of the researcher, values, consensus, agonism.

Témata Biografu:

Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Politika, moc a ovládání; Etické a právní otázky výzkumu

Citujte jako:

DOBOŠ, P. / LOKŠOVÁ, T. / TOPOLÁŘOVÁ, E. (2020): Workshop politické imaginace: Reflexe vlivů výzkumu na participující. Biograf, 71-72: 51-62. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1067 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]