Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Kde domov můj? : Dilemata dlouhodobého antropologického výzkumu

Zdenka Sokolíčková

Where is my home? : Dilemmas of longitudinal anthropological fieldwork

The text discusses ethical issues related to an anthropological fieldwork designed as a family stay of 2 years. Just like the research site itself, also the position of the researcher in the community is of a paradoxical nature. The dilemmas of Longyearbyen that influence life and work of the author include ecological unsustainability, economic uneveness, the geopolitical game of nationalism, social inequality and vulnerability of politically invisible segments of population. Explaining the local context of her endeavour, the author identifies challenging ethical aspects of her research but also activism tackling segregation based on language (in)competence. Since the research project is still running and the analysis of the data has not yet been completed, the article highlights problems that will need to be handled and included in the interpretation of the data collected, inviting the readership to engage and hoping for a debate.

Klíčová slova:

Svalbard, fieldwork, overheating, ethical dilemmas

Témata Biografu:

Příroda a environmentalismus; Antropologie a etnografie; Turismus a cestování; Etické a právní otázky výzkumu

Citujte jako:

SOKOLÍČKOVÁ, Z. (2020): Kde domov můj? Dilemata dlouhodobého antropologického výzkumu. Biograf, 71-72: 69-86. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?id=1062 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]