Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Ozvuky tiché revoluce: Patnáct poznámek k filmům Sensory Ethnography Lab

Pavel Borecký

Echoes of the Silent Revolution: Fifteen Remarks on Sensory Ethnography Lab Films

In the last decade, the audiovisual projects of the Sensory Ethnography Lab at Harvard University received an unprecedented international recognition across art film and social science communities. They aroused excited admiration (especially among cinephiles), but also a plain rejection (especially among academic institutions). In her article on “ethics of staring”, Tereza Bernátková claims that SEL consistently aims at updating the forms of representation and knowledge-creation; thanks to the methodological playfulness, down-played linguistic interpretations, and orientation towards a body. In response, I present fifteen points, in which I evaluate Bernátková’s argumentation and refer back to my own practice inspired by the scholarship in question. The analysis is struc-tured in three layers – ethical, aesthetic and political. First, I show how SEL creates ethical-ly embedded means for counter-visuality (Mirzoeff). Second, I discuss how hyper-realistic forms of sensory ethnography relate to the affect theory (Massumi), and, third, how these film interventions could be received as a cultural critique of late capitalist societies (Otto). Finally, I argue for the use of sensory ethnography in the interdisciplinary research of the so-called entangled vision (Borecký). If Bernátková’s paper highlights the strands of SEL’s oeuvre to revive the documentary practice, I advocate for the contribution of Sensory Eth-nography Lab films in contemporary anthropology. As such, the article can also be read as a general reflection on the role of audiovisual methods in the humanities and social sciences.

Klíčová slova:

Sensory Ethnography Lab, sensory ethnography, observational cinema, eth-nographic film, documentary film, visual anthropology, senses, affect, cognition, vision, sensory turn, cultural critique, post-humanities, social anthropology, research ethics, qualitative­ research methods, audiovisual methods, Anthropocene.

Navazuje na:

BERNÁTKOVÁ, T. (2018): Naučit se pohybovat v neurčitosti: Filmy Sensory Ethnography Lab a etika zírání. Biograf, 67-68: 3-28. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1029

Témata Biografu:

Antropologie a etnografie; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

BORECKÝ, P. (2019): Ozvuky tiché revoluce: Patnáct poznámek k filmům Sensory Ethnography Lab. Biograf, 69-70: 113-134. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1061 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

Poděkování:

Vřelé díky patří Tereze Bernátkové, Michalovi Pavláskovi a Lívii Šavelkové za skvělé komentáře, kterými přispěli k dokončení textu.

[diskuze k textu] [plný text]