Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Čistě ekologicky : Autovraky, recyklace a morálka

Pavel Mašek

Purely Ecological: End-of-Life vehicles, recycling, and morality

In this article, the author aims to address the friction and discrepancy between environmental slogans representing waste treatment in public space, and everyday management of waste at auto salvage yards. The slogans are a reflection of an environmental policy closely tied to the economic lobby, where economic interests might be hidden behind the necessity of responsive behaviour. Drawing upon long-term ethnographic research in both auto salvage yards and places where totalled cars are being dismantled informally, the author examines everyday practices of Czech auto salvage yard workers vis-à-vis the world of environmental slogans. The everyday handling of totalled cars or end-of-life vehicles differs from the avowal of the environmental catchphrases. The overused prefix "eco" or the word "recycling" are surrounded by a magic aura of hope that covers up the main reason for recycling and waste treatment: the profit generated via waste management. However, auto salvage yards are places where one can find an environmentally responsible approach, which operates without any political intervention. The environmentally friendly practices stem from environmental awareness stems from salvagers' strive for profit rather than from a moral call to save the environment. The author argues that environmentally responsive behaviour emerges as an unintended consequence of salvagers' market interaction.

Klíčová slova:

auto salvage yards, environmental slogans, car, morality, recycling, waste

Témata Biografu:

Příroda a environmentalismus; Politika, moc a ovládání

Citujte jako:

MAŠEK, P. (2020): Čistě ekologicky: Autovraky, recyklace a morálka. Biograf, 71-72: 3-24. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1059 [naposledy navštíveno 27. 01. 2022]

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]