Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Aké zlo z Istanbulu? : Rétorika „rodovej ideológie“ v centre argumentačnej a diskurzívnej analýzy

Veronika Maďarová; Veronika Valkovičová

What evil from Istanbul? : Rhetoric of „gender ideology“ at the centre of argumentative and discursive analysis

The text aims to contribute to the growing body of academic literature on the versatility of the so-called gender ideology rhetoric. Scholars have been documenting across countries the various uses of the rhetoric and its swift adoption by mainstream political actors coming from an array of ideological backgrounds. This text adopts a set of analytical approaches of argumentative and discourse analysis in order to study the deliberations which led to the rejection of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (i.e. Istanbul Convention) by the Slovak National Council in 2019. By studying how the political actors construct possible problems linked to the convention, we aim to provide for better understanding of how “gender ideology” rhetoric succeeds in the Slovak policymaking environment despite its hazy nature, in light of the successful “anti-gender mobilisations” across Europe.

Klíčová slova:

Istanbul Convention; gender ideology rhetoric; anti-gender movements;argumentative analysis; discourse analysis.

Témata Biografu:

Diskurs a analýza diskursu; Gender, ženská a mužská studia

Citujte jako:

MAĎAROVÁ, V. / VALKOVIČOVÁ, V. (2020): Aké zlo z Istanbulu? Rétorika „rodovej ideológie“ v centre argumentačnej a diskurzívnej analýzy. Biograf, 71-72: 25-50. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1057 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]