Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2020/71

Vzpomínky v pohybu: Jak vypadá vzpomínání v rodinách českých Němců a chorvatských Čechů

Karina Hoření

Memories on the move: Remembering in the families of Czech Germans and Croatian Czechs

The book is based in the tradition of memory studies and German etnography and offers an analysis of memories and processes of remembering in three generations of four ethnic minorities that were affected by forced or voluntary transfers after WW2: Germans living in Czechia, Germans transferred to Germany from Czechoslovakia, Czechs transferred to Czechoslovakia from Yugoslavia and Czech minority in Croatia. Authors demonstrate how families remember and how individual memories are transferred and how they change in each subsequent generation. Intimate family stories are confronted with wider memory frameworks circulating in society and media.

Klíčová slova:

memory, memory studies, minorities, migration, expulsion, transfer, generation, Sudeten Germans, Croatian Czechs, Czechoslovakia, Yugoslavia.

Recenze:

KREISSLOVÁ, S. / NOSKOVÁ, J. / PAVLÁSEK, M. (2019): Takové normální rodinné historky: Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo

Témata Biografu:

Etnicita a národ; Sociální historie a ústní svědectví

Citujte jako:

HOŘENÍ, K. (2020): Vzpomínky v pohybu: Jak vypadá vzpomínání v rodinách českých Němců a chorvatských Čechů. Biograf, 71-72: 105-108. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1053 [naposledy navštíveno 04. 07. 2022]

[diskuze k textu] [plný text]