Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Hyperskutečný Bůh a moderní víra: K antropologické teorii mysli

Tanya Luhrmann

A hyperreal God and modern belief: Toward an anthropological theory of mind

This article argues that there is an epistemological style associated with much American evangelical Christianity that is strikingly different from that found in never-secular Christianities. This epistemological style is characterized by a playful, self-consciously paradoxical framing of belief-claims in which God’s reality is both clearly affirmed and qualified. One can describe this style as using an “epistemological double register” in which God is described as very real—and as doubted, in some way. The representation of God generated by this complex style is a magically real or hyper-real God, both more real than everyday reality and in some way fictive. The article goes on to argue that these epistemological features can be understood as generated by and generative of particular theories of mind. The article argues for the development of an anthropological theory of mind in which at least four dimensions are important: boundedness, interiority, sensorium, and epistemic stance.

Klíčová slova:

spirituality; evangelicalism; epistemology; theory of mind.

Překlad:

Jan Tesárek

Témata Biografu:

Religiozita, spiritualita, náboženské skupiny; Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

LUHRMANN, T. (2019): Hyperskutečný Bůh a moderní víra: K antropologické teorii mysli. Biograf, 69-70: 81-112. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1050 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

Poděkování:

Článek původně vyšel v Current Anthropology v roce 2012 (Luhrmann 2012). Redakce srdečně děkuje nakladatelství University of Chicago Press a samotné autorce za umožnění překladu a publikování. Překlad byl podpořen z grantu na specifický vysokoškolský výzkum č. 260 596.

[diskuze k textu] [plný text]