Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Jak nám vládli experti: Sexuální emancipace a její limity v komunistickém Československu

Stanislav Holubec

How we were governed by experts: Sexual emancipation and its limits in communist Czechoslovakia

In his review the author analyzes the structure of Kateřina Lišková's work Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989, its main theses, sources and methods used. He particularly highlights some of the new information and findings af the author. It draws attention to some of its minor shortcomings and rejects her accusation of plagiarism.

Recenze:

LIŠKOVÁ, K. (2018). Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989. Cambridge: Cambridge University Press

Témata Biografu:

Komunismus, socialismus, totalita; Sociální historie a ústní svědectví; Modernita a postmodernita; Gender, ženská a mužská studia

Citujte jako:

HOLUBEC, S. (2019): Jak nám vládli experti: Sexuální emancipace a její limity v komunistickém Československu. Biograf, 69-70: 147-152. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1047 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

[diskuze k textu] [plný text]